3BB AIS WiFi

3BB WiFi   Package & Promotion   Location  

 

แพคเกจ WiFi

คุณภาพที่ตอบรับชีวิตทุกด้าน บนเครือข่ายคุณภาพที่เหนือกว่า…

อีกขั้นกับ WiFi กว่า 70,000 จุดทั่วประเทศ เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Mbps. ด้วยการร่วมมือของ AIS และ 3BB เพื่อให้บริการ WiFi ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พบพื้นที่ให้บริการ WiFi ได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, โรงพยาบาล และแหล่งชุมชนใกล้บ้านคุณ

แพคเกจเสริม แบบรายเดือนต่อเนื่อง


วิธีใช้งาน WiFi

• ทำการสมัครใช้แพคเกจ หรือ ขอรับสิทธิ์ใช้ WiFi
• ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้ง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน
• ทำการค้นหาสัญญาณ WiFi
• เมื่อพบสัญญาณ 3BB_WiFi หรือ Cyberpoint ให้ทำการเลือกสัญญาณเพื่อเข้าใช้งาน
  (สามารถใช้งานผ่าน Cyberpoint ได้สูงสุด 1 ชั่วโมงต่อวัน)
• ทำการ Login โดยระบุ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน WiFi ได้ทันที
ในกรณีลืม Password กรุณากด *388*88# แล้วโทรออก
ต้องการเปลี่ยน Password ให้ คลิกที่นี่


รู้ไว้สักนิด

• บริการ WiFi ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน WiFi เท่านั้น
• สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
• สามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ 3BB WiFi และ Cyberpoint เท่านั้น
• อัตราค่าแพ็คเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สิทธิ์ทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ, เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
• การใช้งาน EDGE/GPRS แบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base)
จะคิดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
• แพ็คเกจ EDGE/GPRS , WiFi ดังกล่าว สามารถใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
ไม่รวมการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ (Data Roaming)
• บริการส่งและรับข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ (Data Roaming) จะเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน
(Volume Base: Kbyte) ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานขณะอยู่ในประเทศไทยที่คิดเป็นแบบรายชั่วโมง
หรือรายวัน (Time Base) เพื่อความประหยัดสูงสุดในการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ
และสมัครแพคเกจ Data Roaming ก่อนออกเดินทาง