3BB AIS WiFi

3BB WiFi   Package & Promotion   Location  

 

แพคเกจ

คุณภาพที่ตอบรับชีวิตทุกด้าน บนเครือข่ายคุณภาพที่เหนือกว่า…

อีกขั้นกับ AIS wifi & 3BB WiFi เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด กว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือของ AIS และ 3BB เพื่อให้บริการ WiFiครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พบพื้นที่ให้บริการ 3BB WiFiได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, โรงพยาบาล และแหล่งชุมชนใกล้บ้านคุณ

แพคเกจเสริม แบบรายเดือนต่อเนื่อง


วิธีการใช้งาน WiFi

• สมัครใช้บริการ กด *388*88# โทรออก
• ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้ง Username และ Password
• ค้นหาสัญญาณ 3BB_WiFi หรือ AIS WiFi , Cyberpoint คลิ๊กเลือกสัญลักษณ์ 3BB_WiFi หรือ AIS WiFi , Cyberpoint จะได้หน้า Login อัตโนมัติ
(สามารถใช้งานผ่าน Cyberpoint ได้สูงสุด 1 ชั่วโมงต่อวัน)
• ทำการกรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน WiFi ได้ทันที
ในกรณีลืม Password กรุณากด *388*1# แล้วโทรออก
ต้องการเปลี่ยน Password ให้ คลิกที่นี่


รู้ไว้สักนิด

• บริการ WiFi ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน WiFi เท่านั้น
• สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
• สามารถใช้บริการ WiFi บนเครือข่ายของ AIS wifi, 3BB WiFi และ Cyberpoint WiFi
การใช้งาน EDGE/GPRS แบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base)
จะคิดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
• แพ็คเกจ EDGE/GPRS , WiFi ดังกล่าว สามารถใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
ไม่รวมการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ (Data Roaming)
• บริการส่งและรับข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ (Data Roaming) จะเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน (Volume Base : Kbyte)
ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานขณะอยู่ในประเทศไทยที่คิดเป็นแบบรายชั่วโมง หรือรายวัน (Time Base) เพื่อความประหยัดสูงสุดในการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณและสมัครแพคเกจ Data Roaming ก่อนออกเดินทาง